Polystrol und Klebstoff / 210 x 35 x 280 cm / 2010Installation Delikatessenhaus e.V. Leipzig